Choose country:
Choose language:
lisbeth dahl synger edith piaf
express bank kontakt

Disclaimer

david kross actor Ограничена отговорност

hertz biludlejning aalborg Информацията, публикувана на страниците на Icecat.biz, е основана на източници, които се приемат за надеждни и сигурни, но въпреки това тя се предлага със статут „такава, каквато е” и не носи гаранции за вярност и пълнота. Публикуваната информация е чисто индикативна и може да бъде променяна по всяко време без предупреждение.

ensidig tahældning huse Никакви права не могат да бъдат предявявани въз основа на публикуваната информация. Icecat.biz отказва да носи каквато и да е отговорност относно публикуваното съдържанието на този сайт или тези сайтове. Icecat.biz не може да бъде държан отговорен за съдържанието на други сайтове, които не се управляват от Icecat.biz, но са свързани към Icecat.biz или може да се стигне до тях през Icecat.biz.

presidenten i canada Вие като Потребител на информацията в Icecat.biz сте единствено отговорен за избора и употребата на тази информация. Не се дава право да трансферирате, копирате или да размножавате или разпространявате информацията от Icecat.biz. С използването на информацията се задължавате да следвате директивите на Icecat за употреба на информацията. Всички правни спорове се решават изключително от холандското законодателство.

fanger på fortet you tube thomas mygind Публикуваните данни на сайта за цени и наличност на продукти са на база начални принципи на Icecat.biz, който могат да не отговарят на личните ви или професионални такива. Това налага информацията да бъде ползвана само като индикативна и може да бъде променяна. Всеки посетител носи самостоятелна отговорност и приема всички рискове, които могат да възникнат при употребата на тази информация.